Typing Test

ngapo kagek lenget teguk mano mak kebual gancang kelakar baso semekuk sepur ucak-ucak pasak telaboh sapo cotang ume langguk jabe cindo ringop aik kinak untap terajang payo lokak sike jawo lolo sare budak surang metu peh balen umbar la linjangan jiron ado sekewet saro idak cia kacek tekacip akap buntang ume basa lantak enjuk iyo ringam asak rese galo berejo ado jabo kelambi besak ano geta kemano kambang sikok apo umbel cak begoco igo lum sedenget basing mang ulo gede kelam jeramba calak gilo pulo ikak aman mentek basak cenilo belago penesan tujah iwak pecak ucak-ucak mano bi dimano awan tebok bae umep laju urung nian cik pacak tekepor cetuk uji cemekean kelinguan takoan ngambok sius dulur lok katek wong lemak galak sanjo disano ketawo punyo nyenyes lanjak ayun siru kehendak jingok wawo wawe mekik-mekik nganjok oplet makmano geli-geli majo ekar kandik cucung untal ngagoki kato julak banyu palak bakal nemen kito biso dewe beragam goco tetak cek kelaso lading bebala cugak milu ulo galar hanap buyan mengot kandik cangking tebudi negal kecik lihai unjak cokot dalu tumpas tidok ngapo jero gande singit oncak pecik umbel tumpas nyampak umo rai jeme biaso dio jugo belagak mulih cakgum dai teka pucuk sangkek batak kempet

Data: 24 jam terakhir

User WPM Time
No data available at this moment
Data: All Time

User Test Taken All Test
No data available at this moment
Data: All Time

Language Test Taken All Test
1
english 0 11287
2
Indonesia 0 3957
3
indonesian 0 16
4
Lampung 0 10
5
Melayu 0 8
6
G4uL 0 7
7
Sunda 0 3
8
Jawa 0 2
9
Palembang 0 2